Sants i Beats

1999

2004

2005

El Martiri dels set preveres

Carta pastoral: Set sacerdots d’Urgell màrtirs del Crist

2011

Anna Maria Janer es proclamada beata, en una celebració històrica per a la diòcesi d’Urgell

2013

“Ells han vençut per la sang de l’Anyell i pel testimoniatge del seu martiri”

Cerimònia de beatificació de 522 martirs, 10 d’Urgell, a Tarragona