Urgellia

L’anuari Urgellia és la publicació més important de la “Fundació Societat Cultural Urgel·litana“. Comprèn estudis monogràfics, notes i comentaris sobre les matèries susdites, edicions de textos i documents, inventaris de manuscrits, incunables o llibres rars, i catàlegs de museus, esglésies, monuments i obres d’art, així com repertoris bibliogràfics sobre les publicacions de caràcter històric referents a les diverses contrades del bisbat d’Urgell.

Història i finalitat

Té com objectiu donar a conèixer la història religiosa, cultural, artística i institucional de les comarques que formen part del bisbat d’Urgell i de les que hi havien pertangut en el passat, fins a la data de la seva incorporació a altres diòcesis, Lleida, Solsona i Perpinyà.