Càritas Diocesana d’Urgell

Vetlla pel descobriment i la posada en pràctica de la dimensió social de la fe, la vida de caritat i el servei i l’opció preferencial pels més pobres.

Excm. i Rvdm. Mons. Joan-Enric Vives Sicília, President.
Sr. Josep Casanova Obiols, Director.
Marta Fortuny i Daviu, Vicedirectora.

Mn. Jaume Mayoral Martí, Delegat episcopal.

Sr. Carles Martín Neira, Secretari general.
Sra. Dolors Cortés Rodríguez, Administració.

Comissió permanent:

  • Mn. Jaume Mayoral Martí, Delegat episcopal.
  • Sr. Josep Casanova Obiols, Director.
  • Sr. Carles Martín Neira, Secretari general.
  • Sra. Marta Fortuny Daviu, Representant del Consell Diocesà.
  • Sra. Lluïsa Domenjó Moix, Representant del Consell Diocesà.