Mans Unides

Vetlla aquesta campanya a nivell diocesà

Sra. Teresa Cabanas Piera, Presidenta-Delegada