El país

El règim polític d’Andorra és configurat per la vigent Constitució del Principat. Aquesta Constitució fou elaborada per una comissió amb representació d’ambdós Coprínceps i del Consell General durant els anys 1991-1992. Adoptada pel Consell General el 2 de febrer de 1993, fou aprovada pel poble andorrà en referèndum el 14 de març de 1993. Els Coprínceps la sancionaren i promulgaren el 28 d’abril de 1993, entrant en vigor el 4 de maig de 1993, dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.