Cúria

Per tal de portar a terme la tasca pastoral que ha estat confiada a l’Església, d’anunciar l’evangeli, celebrar la salvació, i conduir en la caritat el poble de Déu, a tots els bisbats es constitueixen organismes als quals el Bisbe diocesà confia una tasca especial, tenint en compte la realitat de la diòcesi i la situació concreta. Pertoca a cada Bisbe dissenyar, amb quasi total llibertat, aquests organismes pastorals, dins el que s’anomena la Cúria, nom que fa referència a la cura o atenció pastoral. D’acord amb el cànon 469, “la cúria diocesana consta d’aquells organismes i persones que ajuden el Bisbe en el govern de tota la diòcesi, sobretot en la direcció de l’activitat pastoral, en l’administració diocesana i en l’exercici de la potestat judicial“.