Constitució

La Constitució del Principat d’Andorra proclama la sobirania del poble andorrà i el Coprincipat parlamentari com a règim polític propi d’Andorra. Aquest règim s’estructura com Estat independent, de dret, democràtic i social. Conseqüentment es proclamen els drets i llibertats fonamentals dels ciutadans que s’imposen a tots els poders de l’Estat, i s’adopta el principi de la divisió de poders: el legislatiu, que correspon al Consell General, l’executiu exercit pel Govern i el Judicial que s’atribueix al Consell Superior de la Justícia. El Tribunal Constitucional és l’intèrpret suprem de la Constitució.

En el marc d’aquesta estructura constitucional els Coprínceps són, conjuntament i indivisa, el Cap de l’Estat i n’assumeixen la representació més alta. Arbitren i moderen el funcionament dels poders públics i de les institucions, garanteixen les tradicionals relacions d’equilibri amb els Estats veïns i manifesten el consentiment de l’Estat andorrà a obligar-se internacionalment. Cada Copríncep nomena un representant personal a Andorra i crea i estructura lliurement els propis Serveis, que consideri necessaris per a la realització de les seves funcions.