Orde de les Verges Consagrades

L’Orde de les Verges, restaurat pel Concili Vaticà II, està format per dones que viuen la seva consagració esponsal enmig del món, sostenint-se amb el seu treball i servint l’Església a través de la pregària i del servei que desenvolupen segons el propi carisma i disponibilitat, sempre en unió amb el Bisbe i la Diòcesi.

  • Cristina Ribot Poittevin
  • Pilar Abellán
  • M. Trinitat Cabrero
  • Anahí Biorci Magagnini
  • Josefina Riera Cortadellas