Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat 2006

PREGUEM

Senyor, Jesucrist, vós heu volgut que en la muntanya de Montserrat s’unissin, al voltant de Maria, els sentiments més pregons dels catalans. Mireu el nostre poble i les nostres Esglésies diocesanes en aquest tombant de la seva història, i concediu-nos de créixer amb il·lusió de futur i amb esperit de convivència. Que la vostra Mare ens obtingui, com ho féu un dia a Canà de Galilea, de seguir el que vós ensenyeu, a fi que l’aigua de tots els nostres projectes es transformi en el vi nou de la fidelitat al vostre Evangeli. Vós que viviu i regneu amb el Pare i l’Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.

Festa de la Mare de Déu de Montserrat, 27 d’abril de 2006

Compartir