Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat 2006

6

La imatge de la muntanya de Montserrat suggereix, físicament, la idea de fortitud. En el Virolai, Mossèn Cinto Verdaguer, tan sensible al paisatge, invocava Santa Maria com a “pilar de fortalesa”, en sintonia amb el salmista que exclama: “Déu és el nostre castell de refugi, un defensor ferm en hores de perill” (Sl 46). Implorem de la Mare de Déu de Montserrat el do de la fortalesa que ens ha de permetre mantenir la cohesió de tota la terra catalana en les hores d’adversitat, i de mantenir sempre la bona orientació de la vida cap a Déu i el pròxim. Que la nostra sigui una societat en la qual la força de les conviccions ens permeti de superar amb serenor les vel·leïtats de dins i les incomprensions de fora. Fidels a les nostres arrels cristianes, volem seguir sense defallences el camí de la creu de Jesús, vencedor del pecat i de la mort. Volem mostrar, des de la llibertat, que l’Evangeli és font de vida per a tots.

Verge poderosa, més forta que un exèrcit en ordre de batalla, des del vostre alt castell de Montserrat, defenseu d’enemics espirituals i temporals tota la terra catalana que teniu encomanada. Avemaria.

Compartir