Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat 2006

2

La corrupció és causa de fatiga, de decepció, de pessimisme… Sovint també d’irritació. No ens agrada de viure en un món sollat, però tendim a atribuir-ne als altres la responsabilitat. Més ens valdria fer cas de l’Evangeli: “Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra” (Jo 8, 7), i acudir a Maria que ens va portar Jesús, el bàlsam d’incorrupció. Pensem, especialment, en la corrupció que ve de l’ambició del diner: usurpació de béns d’altri o de la comunitat, maniobres brutes, explotació de persones, negocis fraudulents… I totes les formes de violència. Pensem també en la banalització, comercialització i distorsió del sexe, amb les seves conseqüències… Freturosos d’aire net, preguem per una autèntica educació en l’amor i per l’honestedat dels costums públics en la nostra societat catalana.
Mare castíssima, mirall de puresa, flor de les verges, que portàreu al món el bàlsam d’incorrupció, Jesús, Fill de Déu, obteniu-nos l’honestedat dels costums públics. Avemaria.

Compartir