Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat 2006

1

La fe cristiana és una saviesa que ens ve de dalt i amplifica infinitament les nostres possibilitats de coneixement, d’estimació, de vida. Ens trobem temptats per una fe sense vida, només basada en el gust o el sentiment, confosa amb ideologies o fenòmens culturals… Però amb la veritable fe, superem els nostres límits. La fe dóna molt més que no sembla, molt més que no pensem. Amb ella ens arriba, d’escreix, auxili en les nostres necessitats: “Busqueu primer el Regne de Déu i fer el que Ell vol, i tot això us ho donarà de més a més” (Mt 6, 33). Quan demanem per als catalans una fe generosa, estem posant un fonament segur a la nostra vida, estem demanant la clau que obre totes les portes, i estem demanant la veritable felicitat. Aquella felicitat de la qual va gaudir Maria i que la seva cosina Elisabet va sintetitzar tan bé: “Feliç tu que has cregut” (Lc 1, 45). Una fe que s’alimenta i creix amb l’oració i els sagraments, sobretot la participació en l’Eucaristia. Per tot això, els creients tenim una gran responsabilitat: la de comunicar la fe amb un testimoniatge joiós, valent i esperançat.
Verge prodigiosa, tron puríssim on reposà l’eterna Saviesa quan vingué al món a ensenyar el camí de salvació, aconseguiu per als vostres catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de la vida. Avemaria.

Compartir