Reunió dels Ecònoms de les Diòcesis que integren la Conferència Episcopal Espanyola

El dia 27 d’octubre va tenir lloc a Madrid la reunió dels Ecònoms de les Diòcesis que integren la Conferència Episcopal Espanyola, a la qual va assistir el Delegat diocesà d’Economia d’Urgell, Sr. Carles Martín Neira.

Els principals temes tractats, i que s’aportaran als Srs. Bisbes a la propera Assemblea Plenària de la CEE del novembre, van ser: la presentació del Fons Comú Interdiocesà 2017; la proposta de tenir comptabilitzats els agents de pastoral i diaques que realitzen tasques de substitució de preveres; la presentació del portal de donatius a les Diòcesis; el nou web perquè els catòlics puguin fer aportacions des d’internet a les seves parròquies o diòcesis; i encara, el seguiment del pla de transparència de l’Església.

També es va insistir de cara a l’adaptació al nou Pla Comptable a partir del 2017, al pla d’auditories que ja realitzen 21 diòcesis de la CEE, i al nou programa comptable elaborat per la CEE per a les diòcesis i parròquies.

Compartir