Ponència de Mn. Joan A. Mateo a Còrdova dins la Setmana d’Estudis Marians

Sota el títol «Maria Santíssima, mare de misericòrdia», els dies 22 al 26 d’agost es va celebrar a Còrdova la LXVIª Setmana d’Estudis Marians organitzada per la Societat Mariològica Espanyola.

Les sessions van ser impartides per un total de dotze ponents que abordaren diferents aspectes de la misericòrdia en el Nou i l’Antic Testament; i sobre la figura de la Mare de Déu a través dels sants pares, de les aparicions marianes, de la litúrgia romana, a través del magisteri dels pontífexs i fins i tot a través de la literatura mística i espiritual, entre d’altres. El dia 25 els participants van assistir a una visita guiada al conjunt monumental Mesquita-Catedral.

Dins les Jornades de la Societat Mariològica Espanyola va ser renovada la Junta de Govern, essent-ne elegit President Mons. Juan Miguel Ferrer, i com Administrador i Portaveu va ser reelegit Mn. Joan Antoni Mateo, canonge del bisbat d’Urgell.

Mn. Mateo també hi va impartir una de les conferències: «Mater Misericordia: Aportaciones del Magisterio y reflexión teológica». La ponència presenta, en primer lloc algunes aportacions del Magisteri dels Papes des del Concili Vaticà II referents al concepte de misericòrdia i a la participació de Maria en el designi misericordiós de Déu. A la segona part de la ponència esbossa algunes reflexions de la missió de Maria en la dispensació de la misericòrdia en la perspectiva de la seva participació única en l’Encarnació-Redempció i en la seva missió «d’administradora generosa dels tresors de la misericòrdia».

Compartir