Jornades de Pastoral Familiar a Guadarrama

L’acompanyament de l’Església als matrimonis va ser el tema de les XXXV Jornades de Delegats de Pastoral Familiar i Moviments i Associacions Familiars de la Conferència Episcopal Espanyola celebrades a Guadarrama (Madrid) del 21 al 23 d’octubre, en què hi va participar la diòcesi d’Urgell a través de la Sra. Patrícia Navas, membre de la Delegació de Família i Vida.

Diversos experts van explicar què és i com es fa l’acompanyament en l’Església: una relació personal que ajuda la persona a treure el seu món interior i a avaluar per a prendre decisions, amb la finalitat important del seu creixement en Crist, va dir el Rector del Pontifici Seminari de Comillas, el P. Germán Arana s.j.

Com a trets necessaris d’una persona que acompanya matrimonis, el rector del Seminari San Pelagio de Còrdova, Antonio Prieto, va destacar necessitat de la pregària, la formació adient per a tractar els complexos problemes actuals de les famílies, l’experiència, la maduresa humana, la fidelitat a una veritat que no es posseeix sinó que s’administra; la misericòrdia, la humilitat, la responsabilitat, la discreció, la creativitat,…

També es van exposar diverses experiències d’acompanyament a les famílies, entre d’altres la dels Equips Mare de Déu en la preparació al matrimoni; la del Centre d’Orientació Familiar de Valladolid en la formació, ajuda i acompanyament familiar i l’acollida a la vida; la del coach educatiu, familiar i de parella de Barcelona Álex Visús

Compartir