Càritas Urgell augmenta el suport i acompanyament a les persones

A Càritas, a la diòcesi d’Urgell, hem donat acompanyament a diversos nivells. El més important és el suport humà que han rebut les persones i famílies que hem atès: 1.100 llars I 2538 beneficiaris.

Això es materialitza en dos pisos d’acollida en moments puntuals de crisi, per a quatre famílies que ho han necessitat per sortir d’una greu dificultat; I en ajuts econòmics: s’han invertit 271.282 euros en suport a les famílies i un total de 1835 persones han rebut ajudes diverses.   A la Seu d’Urgell s’han acollit dues famílies al llarg de l’any 2021, amb un total de 5 persones aixoplugades.

El suport que es dona als més fràgils des de la nostra entitat va molt més enllà de la resolució de la precarietat econòmica. L’any 2021 s’ha pogut tornar a treballar en tots els programes de Càritas Urgell, tot i que, en alguns casos, adaptats a les noves realitats de la crisi social i sanitària.

S’ha a donar molt impuls al programa d’acompanyament i suport individual, com un pas previ pel qual passar abans de ser atès a través d’un programa concret de suport. Aquest primer pas d’escolta atenta i de suport emocional reverteix en la qualitat de la nostra atenció i avui podem dir que els indicadors ISO 9001:2015 mostren ràtios de 4,70 sobre 5 en les valoracions d’expectativa de servei.

Hem atès un 7% més de persones que l’any anterior, i hem introduït nous serveis com ho són el tràmit d’informació de les diferents ajudes econòmiques o de l’estat, i de compres i repartiment d’aliments, i servei de menjador escolar a famílies i persones confinades.

L’acompanyament també s’ha dut a terme en grups, en els centres d’activitats, i encara que ha baixat de manera significativa, en un 45%, a causa de les mesures de la pandèmia, la rotació s’ha mantingut molt alta per què molts i diferents puguin accedir-hi. S’han atès 104 persones.

 

Els nostres programes cerquen donar eines per recuperar les forces de cadascú:

  1. Donem ajuts socials, amb un estricte control del pressupost per partides i centres;
  2. S’estableixen dos pisos d’acollida han estat aixopluc per a 4 famílies;
  3. S’ha donat suport a infants i joves amb el seguiment de les classes a l’UEC malgrat les restriccions i augmentant el nombre d’alumnes respecte el curs anterior. Dos alumnes han obtingut el certificat ESO, es van fer classes seguint els protocols Covid19 i sense confinaments. Han augmentat el nombre d’infants atesos en reforç educatiu incorporant 73 infants de 55 llars de Balaguer, Puigcerdà, Tremp i Vielha en activitats de reforç escolar i educació en el lleure i en activitats complementàries (excursions, piscina i esmorzars o berenars). Les ajudes escolars, suport important als infants de famílies en situació de risc, s’han reduït un 13% respecte de l’any anterior, en què hi va haver una eclosió alta a causa de la pandèmia, però s’han mantingut en nivells alts. La llar d’infants Francesc Xavier, situada a La Seu d’Urgell, dona servei majoritàriament a famílies d’aquesta població. Es fa acompanyament de la família al complet i es fan activitats durant l’any incloent els pares. Ha atès 16 infants de P1 i P2.
  4. S’han retornat a l’oferta en programes de formació en l’àmbit laboral i s’ha quasi doblat el nombre d’insercions laborals respecte de l’any anterior. A Balaguer i a La Seu d’Urgell, Càritas és agència de col.locació, i això ha permès dur a terme més insercions laborals que l’any anterior, molt marcat per la pandèmia. S’han fet formacions en competències TIC, competències transversals, de mosso de magatzem, en tasques d’hoteleria, en jardineria, bugaderia, i manipulació d’aliments. S’han dut a terme activitats de mediació i intermediació laboral: oferir informació sobre ofertes de treball, sobre processos de selecció, realització d’altes en el servei d’intermediació; i també s’han realitzat prospeccions en les empreses que poden tenir interès en contractar personal. Tot un itinerari d’acompanyament que s’inicia en l’acollida laboral, i segueix per un diagnòstic que permeti a la persona encarar la seva formació i la seva orientació laboral.

Càritas d’Urgell, treballa a partir d’una estructura d’atenció a les persones, bastida en xarxa amb cinc centres situats en punts estratègics del territori diocesà. Abasta 7.630 km2. Disposem de centres d’atenció a la Vall d’Aran (Vielha), al Pallars Jussà (Tremp), Cerdanya (Puigcerdà), a la Noguera (Balaguer) i a l’Alt Urgell, on hi ha els serveis centrals de l’entitat.

Durant l’any 2021 hem millorat la nostra participació comunitària a través del voluntariat i d’accions de sensibilització de la societat.

Les donacions a l’entitat s’han anat transformant en els darrers anys. Durant l’any 2021, s’ha seguit la tònica de l’any anterior amb més donants esporàdics que donants periòdics. Amb tot, la percepció d’urgència de l’any 2020 s’ha mitigat i ha baixat el nombre de donants esporàdics en un 5% respecte de l’any anterior, i un 3% la quantitat de diners recaptats. La majoria de donants periòdics són de la zona de l’Alt Urgell. Els donants esporàdics es reparteixen per tota la geografia diocesana. Molts d’ells fan ingressos petits, perquè són persones físiques que se senten solidaries i volen participar en donar suport als altres.

Compartir