8 novembre: GERMANOR

Aquest proper diumenge 8 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana. Amb aquesta diada de Germanor, l’Església catòlica crida tots els fidels a seguir prenent consciència de la necessitat de contribuir al sosteniment de l’activitat de les diòcesis. Les aportacions voluntàries són fonamentals per seguir desenvolupant la tasca pastoral i social que realitza l’Església d’Urgell, de la qual presentem les principals xifres de l’any 2019.

A la nostra diòcesi mantenim els serveis pastorals i donem suport a moltes persones al llarg de l’any. Durant el 2019 es van dur a terme la celebració dels Sagraments: 1.448 Uncions dels malalts, 782 Primeres Comunions, 485 Confirmacions, 640 Baptismes i 159 Matrimonis. 

Se sostenen 364 parròquies, amb el treball i suport de 87 preveres, i 3 diaques permanents i l’ajut de 243 catequistes. Hi ha 124 religiosos i religioses, 12 monges i monjos de clausura, 2 monestirs i 4 seminaristes.

4.404 alumnes estudien en algun dels 10 centres catòlics situats al territori. Hi ha 15 missioners escampats pel món fent feina d’evangelització. Sostenim 78 béns immobles d’interès cultural amb el fet i la pràctica religioses, que permeten la conservació fins els nostres dies de la major part de patrimoni cultural de Catalunya.

La nostra activitat assistencial és àmplia. Hem atès 3.765 persones, a través de 24 centres assistencials. Han treballat donant suport 230 voluntaris a Càritas, 45 de Mans Unides i hi ha 2 projectes de cooperació amb el Tercer Món que s’estan preparant i pels que es cerca col·laboració.

El teu donatiu, també online

Us recordem que a través del portal www.donoamiiglesia.es qualsevol persona pot fer un donatiu a la seva parròquia o diòcesi de forma online. Es permet aportar una quantitat puntual o fer-ho periòdicament. Només cal indicar el destí de l’aportació econòmica, la quantitat, la periodicitat, i omplir les dades personeals i bancàries.
 

La nostra Església a Urgell (PDF)

Compartir