Visita del Comú de La Massana

Els membres del Comú de La Massana, encapçalats per les Cònsols Major i Menor de la Parròquia, Hble. Olga Molné Soldevila i Hble. Eva Sansa Jordan, van visitar La Seu d’Urgell i diversos indrets del Bisbat d’Urgell. Els acompanyava el Rector de La Massana, Mn. Lluís Eduard Salinas.

A la seva arribada foren rebuts pel Representant personal del Copríncep i Director del Museu diocesà d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri, que els acompanyà i els guià en una visita a les instal·lacions del Museu diocesà i de les obres de museïtzació de la capella restaurada de La Pietat. Allà reberen les explicacions de la tècnica del Museu, Sra. Urgell Duró, que els presentà les principals obres que s’exhibeixen a la Capella de La Pietat restaurada el 2022: la recuperació de l’espai arquitectònic de la capella, amb una intervenció de pintura restaurativa que ha permès posar en valor la policromia preexistent i l’adequació museogràfica de les obres i el seu procés de restauració i condicionament. L’objectiu de la intervenció a la Pietat és explicar l’excepcionalitat de l’art del Renaixement produït a La Seu d’Urgell; en aquest sentit, la museïtzació pretén posar de manifest la riquesa creativa del segle XVI a l’entorn catedralici d’Urgell, fent dialogar les obres de l’escultor Jeroni Xanxo amb la música del mestre de capella Joan Brudieu. Dins de la restauració destaca la col·lecció de 16 pintures sobre tela del segle XVI, procedents de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell, pintures que representen profetes i patriarques. La seva excepcionalitat rau en el fet que són una de les poques traduccions figuratives que s’han conservat de la història antictestamentària de Jacob amb els seus dotze fills i tres profetes. La col·lecció destaca per ser la més antiga d’Europa d’aquests cicles pictòrics, datada el darrer terç del segle XVI.

A continuació els membres del Comú es dirigiren a l’Arxiu diocesà d’Urgell on foren acollits per l’Arxiver diocesà, Mn. Benigne Marquès, que els mostrà les instal·lacions de l’Arxiu diocesà amb la sala de consulta dels investigadors, els espais destinats a la digitalització dels fons documentals, la sala patrimonial, i, per últim, els guià en la visita “in situ” al cor de l’arxiu diocesà. Allà els membres del Comú van poder contemplar les joies documentals que es custodien a l’arxiu diocesà: el Beatus de La Seu d’Urgell, del segle X ; el pergamí del Monestir de Codinet de l’any 815 (el pergamí datat més antic dels que es conserven a Catalunya); l’acta de consagració de la Catedral de Sta. Maria d’Urgell on surt mencionada la parròquia de La Massana i altres documents de gran valor històric i arxivístic.

Tot seguit els membre del Comú es desplaçaren fins al Palau episcopal on els rebé l’Arquebisbe i Copríncep Mons. Joan-Enric Vives. L’Arquebisbe els va voler agrair la seva visita que s’inscriu i vol ser una coneixença del Bisbat, dins els actes de la Visita Pastoral del 2022 a La Massana. Mons. Vives els ensenyà la sala dels personatges urgellencs il·lustres de la Casa del Bisbat i a continuació els guià en la visita al Palau episcopal del Bisbe-Copríncep.

La Visita es clogué al Seminari diocesà on l’Arquebisbe els explicà l’edifici promogut pel bisbe Josep Caixal com una universitat dels Pirineus, i realitzat en la seva integritat en estil neoromànic, amb influències germàniques, és una avançada de l’art de mitjan segle XIX a Europa, que es va posar en pràctica a Cataluya en d’altres edificis, com la Universitat de Barcelona o el Seminari Conciliar de Barcelona.

Després d’uns anys de deteriorament s’hi feren reparacions menys vistoses durant el pontificat de Mons. Joan Martí, en l’edifici i també en la capella. L’any 2004, amb motiu dels 150 anys de la proclamació del dogma de la Immaculada, Mons.Joan-Enric Vives va inaugurar els treballs de restauració de la capella, adaptant-la a les disposicions del Concili Vaticà II.

Un dinar de germanor al mateix Seminari clogué la visita del Comú.

Compartir