Relació ciència-fe a l’escola

Relació ciència-fe a l’escola

El progrés en el camp de les ciències i de les humanitats acumula avui tal quantitat de continguts científics i de sabers, que el sistema educatiu escolar ha de seleccionar el més necessari i urgent. Tal selecció ha de centrar-se en el subjecte de l’educació, perquè aquest assoleixi arribar a la màxima perfecció personal, tècnica, social i cultural.

La religió pot i ha de ser un dels continguts del currículum. Donat el seu valor humanitzador i alliberador, s’orienta en la mateixa finalitat de l’escola: transmissió de sabers, valors i cultura. Pretén els mateixos objectius que la institució escolar: situar-se lúcidament davant la tradició cultural, inserir-se críticament en la societat, donar resposta als interrogants, sobretot als problemes últims de la vida, establir un diàleg entre la fe, la ciència i la cultura, i és un element sense el qual, per als creients, l’educació deixaria de ser integral.

Compartir