Nou Vicari judicial d’Urgell i altres dos nomenaments al Tribunal Diocesà d’Urgell

Amb data 21 d’octubre l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, Moderador del Tribunal de justícia de la Diòcesi d’Urgell, va proveir amb els següents oficis el Tribunal diocesà : ha nomenat nou Vicari judicial, el M.I. Mn. Jaume Vila i Serra, que fins ara era Promotor de Justícia i Defensor del Vincle;  Mn. Pau Bellido i Segarra ha estat nomenat nou Jutge diocesà; i Mn. David Codina i Pérez, ha estat nomenat nou Promotor de Justícia i Defensor del Vincle de la Diòcesi. Tots ells van jurar els seus càrrecs davant l’Arquebisbe el dia 22 d’octubre.

La resta de col·laboradors del Tribunal diocesà, M.I. Mn. Benigne Marquès i Sala, i M.I. Mn. Antoni Agelet i Delpueyo, així com el Notari-actuari M.I. Mn. Agustí Brescó i Ausàs, continuen en els seus serveis de Jutges diocesans i de Notari respectivament.

A cada Diòcesi i per a totes les causes no exceptuades expressament pel Dret, el Jutge de primera instància és el Bisbe diocesà, el qual pot exercir la potestat judicial per si mateix o mitjançant altres persones, com són el Vicari judicial i els Jutges diocesans, amb els qui els ajuden (cf. cànon 1.419). I per a les causes contencioses en què es trobi implicat el bé públic i per a les causes penals ha de ser constituït a la Diòcesi un Promotor de justícia que per ofici està obligat a vetllar pel bé públic (cf. cànon 1.430). Així mateix per a les causes en què es tracta de la nul·litat de l’ordenació sagrada o de la nul·litat o dissolució del matrimoni, actuarà un Defensor del vincle que per ofici ha de proposar i d’exposar tot allò que raonablement pugui ser adduït contra la nul·litat o la dissolució (cf. Cànon 1.432). Aquesta actual renovació del Tribunal també es fa en vistes a una millor implementació a la Diòcesi de les disposicions del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus del Papa Francesc, que entrarà en vigor el proper 8 de desembre de 2015.

Compartir