Consagració de la Ciutat i de la Diòcesi a la Verge Maria

Diumenge dia 2 de maig, a l’inici del Mes de Maria, i en l’actual circumstància que el Sant Pare Francesc ens ha invitat a unir-nos cada dia d’aquest mes de maig a la pregària del Rosari per la fi de la pandèmia, l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives ha presidit una solemne Eucaristia pasqual, amb el Vicari general Mn. Ignasi Navarri. Al final de la celebració, participant-hi un petit equip de laics de la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell, ha consagrat la ciutat -on hi ha la càtedra episcopal- i tota la Diòcesi d’Urgell a la Santíssima Verge Maria, que sota tantes advocacions és venerada i estimada arreu del món i també entre nosaltres.

En una emotiva celebració, on s’han recordat les víctimes de la pandèmia i les seves famílies, i alhora el sofriment i l’angoixa que està provocant la pandèmia del coronavirus Covid-19, especialment en la gent gran, s’ha pregat, com recomana el Papa, perquè la Verge Maria, protegeixi la humanitat sencera, la defensi del virus i ens ajudi a viure amb esperança i caritat fraterna, per sortir de la pandèmia més agermanats i més solidaris.

Aquesta fou la pregària de consagració:

Oració de Consagració:

Mare i Reina nostra,
Santa Maria d’Urgell,
Senyora d’aquesta ciutat,
de les nostres famílies, dels nostres cors.

En aquests moments difícils i sempre,
en Vós confiem, Maria,
Vós ens heu protegit i cuidat,
amb Vós hem conegut la pau i l’amor,
junt al vostre fill, Jesús…

Per això, amb tot el nostre afecte
ens consagrem a Vós,
i us consagrem La Seu d’Urgell i tota la Diòcesi d’Urgell:
les seves llars, els seus carrers, la seva gent.

Ajudeu aquest poble que us porta al seu escut,
a la seva història, a la seva sang

Mireu la nostra ciutat, acolliu i guieu els vostres fills.
Protegiu i porteu la Diòcesi d’Urgell a Crist,
ja que a Vós us la consagrem.

Amén.


Compartir