Anunciadors de l’Evangeli en el món digital

jornadasimcos44ª JORNADA MUNDIAL DE LES COMUNICACIONS SOCIALS.

Missatge dels Bisbes de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social (CEMCS)

1. Celebrant l’Any Sacerdotal, amb motiu del 150è. aniversari de la mort de Sant Joan Maria Vianney, el Papa Benet XVI ha volgut dedicar la 44a. Jornada Mundial de les Comunicacions Socials del proper dia 16 de maig de 2010 a reflexionar sobre “El sacerdot i la pastoral en el món digital. Els nous mitjans al servei de la Paraula”. Amb aquest lema el Sant Pare vol destacar la gran missió que té el sacerdot en el nou món de les comunicacions socials que han sorgit de les modernes tecnologies, fins al punt de crear un nou àmbit per a les relacions humanes, amb una influència molt important en la vida de les persones i de la societat contemporània sencera.

Compartir