Visita de la Parròquia d’Albesa a La Seu d’Urgell

El dia 1 de juny uns 50 feligresos de la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta d’Albesa, acompanyats pel seu Rector, Mn. Alfons Velásquez, van visitar la ciutat de La Seu d’Urgell.

A la seva arribada a la ciutat foren acollits al Seminari diocesà per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i pel Rector del Seminari d’Urgell, Mn. Gabriel Casanovas que els donaren la benvinguda a la ciutat episcopal, capital del Bisbat.

Mons. Vives els saludà afablement i els explicà la història del Seminari Diocesà d’Urgell que els acollia: Mons. Josep Caixal va arribar com Bisbe de la Seu i Copríncep d’Andorra l’any 1853. Tres mesos després de la seva arribada, anuncià el seu propòsit de bastir un seminari a La Seu d’Urgell en substitució del que ja hi havia al col·legi de Sant Andreu. Cinc anys més tard s’obria ja un expedient canònic d’edificació. El Seminari Conciliar d’Urgell pensat pel bisbe Josep Caixal com a universitat dels Pirineus, i realitzat en la seva integritat en art de punt rodó (neoromànic) amb grans influències germàniques, és una avançada de l’art de mitjan segle XIX a Europa, que es va posar en pràctica a Catalunya en d’altres edificis, com la Universitat de Barcelona o el Seminari Conciliar de Barcelona. L’any 2004, amb motiu dels 150 anys de la proclamació del dogma de la Inmaculada, Mons. Joan-Enric Vives va inaugurar els darrers treballs de restauració de l’interior de la capella.

Després de la benvinguda de Mons. Vives, els feligresos d’Albesa van celebrar l’Eucaristia a l’església del Seminari que fou presidida pel Rector del Seminari, Mn. Gabriel Casanovas, i concelebrada pel Rector de la ParròquiaMn. Alfons Velásquez.

Després, la visita continuà amb el coneixement del Conjunt Catedralici: Catedral de Sta. Maria d’Urgell i Museu Diocesà d’Urgell que fou àmpliament valorada pels participants.

Un dinar de germanor al Parc Olímpic del Segre serví per unir i estrènyer els llaços de l’amistat i la unitat entre tots els parroquians.

Finalment, a la tarda, visitaren el Museu del Formatge de la ciutat.

Compartir