Vetlla Pasqual a la Catedral i a la Diòcesi

La diòcesi d’Urgell va celebrar la Vetlla Pasqual amb el Foc nou que va encendre el Ciri pasqual, els ciris dels celebrants i dels fidels. Així es va celebrar la Resurrecció de Crist, i a partir d’aquest signe de novetat de la llum, amb la processó dels sacerdots i fidels seguint la llum enmig de la fosca va iniciar la Vetlla mare de totes les vetlles i de totes les misses. La celebració de la Resurrecció de Crist es prolongarà tota la Cinquantena Pasqual, fins la Pentecosta.
A la Catedral de Santa Maria, l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, va presidir la celebració juntament amb el Rector de la parròquia i Vicari General, Mn. Ignasi Navarri, els canonges i preveres de la ciutat.

A la porta de la Catedral, Mons. Vives va encendre el Foc Nou i en va fer la benedicció per encendre el ciri pasqual que representa Crist Llum del món. Després es va entrar en processó a l’interior del temple i es va cantar l’Exultet o pregó de Pasqua, i va seguir la llarga Vetlla amb totes les lectures previstes de l’Antic i del Nou Testament, el cant de “Glòria dalt del cel” mentre repicaven les campanes, i el solemne cant de l’Al·leluia, cant pasqual per excel·lència.
La litúrgia continuà amb la benedicció de l’aigua per a la font baptismal, i la renovació de les promeses baptismals dels fidels i la celebració de l’Eucaristia en la Vetlla Pasqual per celebrar la Ressurrecció de Crist. 

Compartir