V Jornada Diocesana de Pastoral de la Salut

Celebrem a la Capital del Pallars Jussà la V Jornada Diocesana de Pastoral de la Salut, ens presideix el Vicari General Mn. Joan Pujol, en nom del Sr. Bisbe que no hi pot participar.
Hi assiteixen unes 50 persones de diferents punts del nostre Bisbat, sacerdots, voluntaris, professionals i familiars.

El tema de la Jornada és: 25 ANYS CAMINAT, EVANGELITZANT I REPTES

El Gmà. Miguel Martín Rodrigo, que pertany a l’ordre Hospitalària de St. Joan de Déu i és Delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesis Sant Feliu del Llobregat imparteix el tema amb dos conferències.

Compartir