Trobada de Verges Consagrades a París

Cristina Ribot Poitevin, Verge Consagrada de la Diòcesi d’Urgell, va participar, acompanyada de Pura Pérez Hernández, Verge Consagrada de Sevilla, de la trobada conjunta de Verges Consagrades d’Itàlia i França, que va tenir lloc a les Diòcesis de Paris, Nanterre i Créteil  entre els dies 2 i 4 d’agost.
La trobada fou motivada pel desig d’aprofundir l’ensenyament i exemple de les grans figures de Sta. Marcelina (330- 398) i St. Ambròs de Milà, i Sta. Genoveva de Paris (421- 502) i St. Germà.
Entre les diverses activitats, van visitar el lloc de naixement de Sta. Genoveva, Verge Consagrada i patrona de Paris, on van ser rebudes per Mons Ybon Aybram, Bisbe de Nanterre. La façana de la casa, situada al costat de l’església Catedral, està coberta per un mosaic, obra del P. Rupnik SJ, en el que es representa a Crist encomanant la ciutat de Paris a la santa. Després de participar de la celebració Eucarística es van dirigir cap a la seu de l’UNESCO, on el representant de la Santa Seu davant aquest organisme, Mons. Francesco Follo, els explicà detalladament la seva missió diplomàtica.
A la Catedral de Notre-Dame van participar de l’adoració de la corona d’espines, venerada com a relíquia de la passió de Crist i resaren les Vespres segons el ritus ambrosià. Dins la trobada, les Verges Consagrades de Milà compartiren la seva rica experiència en quant a etapes de discerniment i formació, tant inicial com permanent. També van poder visitar d’altres llocs com la casa de la venerable Madeleine Delbrêl; la casa General de les Missions Estrangeres de Paris, on treballen per les missions en països asiàtics i custodien, amb molta veneració, les relíquies dels màrtirs que per anunciar la Bona Nova de Crist, lliuraren les seves vides, el Santuari de la Medalla Miraculosa i la Capella de Sant Vicenç de Paul. Les jornades van ser viscudes com un do de Déu, que va estrènyer encara més, els llaços de comunió entre tots.

Compartir