Tesina sobre el Missal del bisbe d’Urgell Galceran de Vilanova

El dimarts 8 de maig, al Pontifici Institut Litúrgic St. Anselm de Roma, Mn. Emili Villegas  va fer la defensa de la seva tesina per obtenir la llicenciatura en Sagrada Litúrgia. L’estudi del Missal del bisbe urgel.lità Galceran de Vilanova, un dels manuscrits més valuosos del nostre Arxiu Capitular, només estudiat amb breus articles. 

Aquest treball de Llicenciatura de Mn. Emili Villegas ha estat un interessant i complet estudi d’aquest Missal del s. XIV. En un primer capítol presenta l’estudi codicològic del Missal, amb una acurada descripció del llibre. En el capítol segon, estudia el Missal i les seves coordenades geohistòriques, presentant també els principals llibres litúrgics propis d’Urgell. Finalment, un profund estudi de la tradició litúrgica de l’Església d’Urgell a través del Missal de Galceran. Conclou el treball dient que és un Missal de litúrgia romana i amb absència de vestigis hispànics, tot i que es troba dins un context catalano-narbonès. Domina la romanitat enfront als elements de tradició diocesana. Havien estat molt valorats els tresors de la miniatura catalana que conté aquest Missal però mancava l’estudi del seu contingut litúrgic que ara s’ha fet, i amb màxima qualificació, el nou llicenciat  Mn. Emili Villegas.

Compartir