Reunió ordinària del Consell Presbiteral a Balaguer

El dia 22 de febrer va tenir lloc al Sant Crist de Balaguer la reunió ordinària del Consell Presbiteral d’Urgell, presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric  i pel Secretari del Consell Mn. David Codina. L’Arquebisbe repassà l’actualitat de la vida de l’Església a Catalunya i donà una breu ressenya del seu viatge recent a Jordània i Palestina, on pogué tenir encontres amb refugiats i conèixer de prop el treball de Càritas Jordània i altres intitucions que miren de pal·liar els gravíssims efectes de la massiva emigració de sirians i iraquians, especialment, en aquell petit país. Mn. Antoni Elvira exposà les concrecions del 3er. objectiu prioritari diocesà, sobre l’Anunci de l’Evangeli i la celebració de la fe. I seguí un bon diàleg entre els membres del Consell que miraren de concretar encara més les propostes i enfocar per als Arxiprestats i Parròquies el treball pastoral respecte a aquest objectiu tan essencial en la vida dels capellans i de les comunitats. També  Mn. Ignasi Navarri presentà el treball que es va fent i el programa actual per a l’Any sant de la misericòrdia, especialment pel que respecta al temps fort de la Quaresma. I Mn. David Codina presentà com afecten les parròquies, catequistes i preveres així com els voluntaris en contacte amb infants i joves, les noves disposicions legals sobre la protecció als menors. La celebració de l’Eucaristia i el dinar amb diàleg de sobretaula clogué la sessió. 

Compartir