Reunió dels dos Secretariats del Consell de Pastoral i del Presbiteral

El dia 27 de juny va tenir lloc la reunió telemàtica dels dos Secretariats del Consell de Pastoral Diocesà i del Consell Presbiteral de la Diòcesi d’Urgell presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric Vives i amb la participació dels Vicaris Mn. Josep M. Mauri i Mn. Antoni Elvira. Després de la pregària inicial l’Arquebisbe va encomanar els preveres traspassats des de les darreres reunions, Mn. F. Xavier Parés i Mn. Joan Escales així com una sentida pregària per totes les víctimes de la pandèmia del coronavirus, els malalts i les famílies dels qui no han pogut acomiadar-se dels seus éssers estimats. També va informar de les qüestions més recents.

El tema central de la reunió fou analitzar i valorar quina ha estat la resposta de l’Església d’Urgell davant la pandèmia del Covid-19. Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal de Pastoral, va presentar les principals accions realitzades a nivell sacramental que van començar amb l’inici de l’Estat d’alarma el passat mes de març i que van provocar que s’hagués de dispensar la participació dels fidels a l’Eucaristia dominical però que, en cap cas,  no va significar el tancament d’esglésies a la Diòcesi d’Urgell, que sempre van restar obertes a la pregària perquè tothom pogués pregar-hi i ser acollit espiritualment, així com l’activitat pastoral de tants i tants sacerdots que es va mantenir activa acompanyant els feligresos a través del telèfon i de les xarxes socials. També les delegacions diocesanes de joventut, catequesi, mitjans de comunicació, economia o patrimoni van esmerçar-se especialment durant el temps de confinament perquè l’Església d’Urgell pogués continuar duent a terme la seva activitat. En aquest sentit l’Arquebisbe va destacar com els treballadors de la Cúria d’Urgell havien pogut mantenir el seu sou i treball i com s’havia establert un sistema de serveis mínims que va fer que en tot moment de la crisi sanitària les Oficines del Bisbat restessin obertes i en servei.

A continuació, la Coordinadora general de Càritas Urgell, Sra. Marta Fortuny Daviu, va informar llargament a les Secretaries dels Consells sobre l’acció duta a terme per part de Càritas Diocesana d’Urgell i les Càritas Parroquials així com Càritas Nacional Andorrana durant la pandèmia. Càritas d’Urgell, lluny d’aturar-se en la seva activitat, ha incrementat per tres les atencions, que anava realitzant abans de la pandèmia i estima que la demanda d’ajut s’anirà incrementant a mesura que s’allargui l’actual crisi sanitària, econòmica i social. La Coordinadora va subratllar com en aquest moment la realitat ens diu que s’han incrementat exponencialment les persones vulnerables per la manca de feina i de treball, per no haver encara cobrat els ERTOS o per les dificultats psicològiques, familiars i socials que s’han produït com a conseqüència de la pandèmia i del confinament. Va destacar com l’entitat d’Església d’Urgell havia estat molt activa acompanyant famílies i infants durant el confinament, facilitant material informàtic a moltes famílies, cobrint necessitats bàsiques com aliments o subministraments o duent a terme una campanya perquè la gent pogués fer la compra amb dignitat mitjançant l’ús de targetes bancàries facilitades per Càritas en un procés d’acompanyament personalitzat a les famílies. Va destacar com moltes vegades Càritas ha donat resposta en els moments més complicats i àlgids de la crisi sanitària quan les administracions locals o les nacionals es veien desbordades. Finalment, la Coordinadora va destacar com tots els treballadors de Càritas diocesana d’Urgell havien mantingut el seu sou i feina durant la crisi sanitària i com s’estava a punt d’acabar a finals de juny amb l’ERTO al qual s’havien hagut d’acollit l’empresa d’inserció Nougrapats i el Centre Especial de Treball de Càritas per tal d’assegurar la reincorporació als seus llocs de treball de tots els seus treballadors i no haver-los d’acomiadar.

En darrer lloc, es va presentar el treball que la Delegació de mitjans de comunicació del Bisbat ha desenvolupat durant la crisi sanitària amb un impuls decidit per l’ús de les noves tecnologies i assegurar d’aquesta manera la transmissió online de les celebracions iniciades el Diumenge de Rams, amb la Setmana Santa des de la Catedral de La Seu d’Urgell fent arribar la fibra òptica al temple catedralici, la retransmissió de totes les celebracions de Setmana Santa, la Missa de la Mare de Déu de Montserrat, de St. Jordi, la retransmissió online de la Missa de la Mare de Déu de Fàtima amb la participació de la comunitat portuguesa del Principat d’Andorra, etc. També es va optar per mantenir la celebració de l’edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell i la presentació del llibre de l’edició de l’any 2019 de la Càtedra de Pensament, enguany de forma telemàtica. Així com la distribució del Full Dominical o de missatges de l’Arquebisbe i Copríncep durant la crisi sanitària.

A continuació va tenir lloc un diàleg fecund i enriquidor entre els membres de les Secretaries dels Consells diocesans que van utilitzar el seu torn de paraula per agrair especialment la tasca de tots els voluntaris i treballadors de Càritas durant la crisi sanitària.

Posteriorment s’informà a les Secretaries sobre diversos temes com la cessió gratuïta, que es va iniciar el dia 20 de març, de la 3a planta de l’edifici del Seminari diocesà d’Urgell a la residència sociosanitària de la “Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell” que ha permès acollir un total de 22 persones grans de la residència assistida i de la unitat sociosanitària. El Bisbat d’Urgell va mostrar des del primer moment la seva disponibilitat per facilitar l’espai gratuïtament, donat que la Fundació Sant Hospital necessitava treure els padrins de l’edifici de l’hospital, on hi havia un risc de contagi molt més alt que a la resta de la ciutat i, així, minimitzar els efectes del Covid-19 en aquest col·lectiu de persones grans i més vulnerables. Davant el risc de futurs rebots la propera tardor, aquesta cessió s’ha ampliat fins a finalitzar el present any 2020.

També van rebre informació sobre la creació de l’Oficina per a la recepció d’informes i denúncies d’abusos sexuals a la Diòcesi d’Urgell segons les directrius establertes pel Papa Francesc en el seu Motu proprio “Vos estis lux mundi”. Els Consellers també reberen altres informacions sobre la celebració de l’Assemblea de Càritas Diocesana d’Urgell el passat dia 14 de juny, festivitat del Corpus Christi; la Jornada de pregària per a la santificació dels preveres el passat dia 19 de juny o la celebració de 2 Funerals diocesans per a les víctimes de la pandèmia: el primer, a Andorra la Vella, que tingué lloc el passat 22 de juny per totes les víctimes i traspassats al Principat d’Andorra i el que tindrà lloc a la Catedral de Sta. Maria el proper dia 25 de juliol per les víctimes de tota la Diòcesi d’Urgell.

Compartir