Reunió dels Arxiprestos de la Diòcesi a Balaguer

La tarda del dia 5 de març va tenir lloc a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer la reunió ordinària dels Arxiprestos de la Diòcesi presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i on hi van assistir tots els Arxiprestos.

El tema central que es tractà fou el de la formació permanent dels preveres en la línia del que demana la nova Ratio El do de la vocació presbiteral que insisteix que la formació dels preveres és contínua, dura tota la vida i no s’esgota en la preparació del Seminari o formació inicial. El Sr. Arquebisbe va presentar als Arxiprestos un resum de les principals idees fonamentals de la Ratio sobre la formació permanent que la presenten com una formació única i integral (que abraça tots els camps) comunitària i missionera, insistint en la necessitat de la fraternitat sacerdotal i de l’acompanyament espiritual de tots els preveres al llarg de tots els seus anys de ministeri. I va urgir a revisar el que en el bisbat anem oferint per als preveres joves, adults, madurs i més ancians tant en acompanyament com en activitats i ofertes de formació.

Les activitats formatives que la Diòcesi d’Urgell ofereix als preveres per a la seva formació que es concreten en dues tandes anuals d’exercicis espirituals, 3 xerrades formatives durant el curs pastoral, 1 recés per Advent-Nadal, una xerrada formativa durant la Missa Crismal en la Jornada sacerdotal i la formació que des dels Arxiprestats imparteix el professor Dr. Francesc Torralba així com un pelegrinatge de preveres o uns dies de convivència, enguany a Montserrat. També les trobades arxiprestals o els grups per afinitats pastorals o de generació, o de revisió de vida.

Es van avaluar com a positives les actuals activitats proposades i es va destacar la importància que s’hauria de donar a l’acompanyament de tots els preveres, especialment els qui es troben en els primers anys d’exercici del ministeri, els qui ja fa uns certs anys que l’exerceixen, els preveres grans i els malalts i impossibilitats. I van decidir continuar la reflexió amb un qüestionari més concret que hi ajudi.

Els Arxiprestos van acordar les dates de la propera tanda d’exercicis espirituals del 16 al 20 de juliol a La Seu, i van concretar uns dies de convivència al Monestir de Montserrat de l’11 al 13 de juny..

Finalment es van repassar les principals dades sacramentals de l’any 2017 i se’n va fer una valoració per part del Secretari general Mn. David Codina.

Compartir