Reunió del Consell Diocesà Càritas

El dia 7 d’abril va tenir lloc la reunió del Consell Diocesà de Càritas a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer que fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric; pel Delegat episcopal de Càritas d’Urgell, Mn. Jaume Mayoral i pel Director de Càritas Diocesana d’Urgell, Sr. Josep Casanova i on hi van assistir la representació dels Directors i Presidents de les Càritas Parroquials del Bisbat d’Urgell.

Després de la pregària inicial s’aprovà l’acta de la darrera reuniò i la Coordinadora general, Sra. Marta Fortuny, va presentar la memòria interna d’activitats de Càritas Diocesana d’Urgell corresponent a l’any 2017. Càritas Urgell compta amb 230 voluntaris al servei dels més necessitats i l’any 2017 es van atendre i acompanyar 2.204 persones i es va completar el desplegament de la xarxa de centres de Càritas amb l’obertura del nou centre a Tremp. Ara els 5 centres de Càritas Urgell (St. Domènec a Balaguer, La Seu d’Urgell, Puigcerdà, Vall d’Aran i Tremp) ofereixen acollida, formació i acompanyanent a tot el territori diocesà. Es va valorar com molt positiu el funcionament del pis d’acollida transitòria a la ciutat de Balaguer i el funcionament de l’empresa d’inserció laboral de Càritas d’Urgell “Nougrapats”, així com els diversos programes d’ajuda que porta a terme Càritas d’Urgell: atenció a la gent gran; aula suport a nens i joves amb necessitats especials; reforç educatiu i escolar; ajudes escolars per a adquisició de llibres; beques menjador; acompanyament en residències i domicilis; itineraris d’inserció i formació; ajudes socials, etc.

A continuació el Director de Càritas Urgell va presentar al Consell els comptes de l’exercici 2017 de Càritas que van ser aprovats per unanimitat dels presents. També el Sr. Casanova va presentar la memòria 2017 i els comptes de l’empresa d’inserció laboral de Càritas “Nougrapats SLU” i “Activa’t” que foren aprovats per tots els presents.

Finalment el Consell va ratificar la designació d’un nou representant de les gestores socials al Consell Diocesà de Càritas en la persona del Sr. Xavier Bonet i es va informar sobre la propera trobada de voluntaris de Càritas Catalunya que tindrà lloc a Lleida el proper dia 14 d’abril i l’Assemblea anual de Càritas d’Urgell prevista pel 2 de juny als Pallars.

Compartir