Reunió de les Comissions de Litúrgia i Música a Lleida

El dia 10 de juliol al Bisbat de Lleida va tenir lloc la tradicional trobada de final de curs conjunta de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Müsica, amb la presència i acompanyament del Bisbe de Lleida, Salvador Giménez, de l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, i el coordinador de les dues Comissions Mn. Joan Baburés, Delegat de Girona, acollits pels Delegats diocesans de Lleida Mn. Gerard Soler i Mn. Joaquim Mesalles.

Després de trobar-se al Bisbat van visitar l’església de St. Llorenç –on van pregar l’Hora de Tèrcia acompanyats a l’orgue pel Canonge Mn. Joaquim Mesalles-, i el Museu Diocesà i Comarcal de Lleida, amb l’ajuda i la guia documentada de la Sra. Ester Balasch. Foren saludats pel Director del Museu Dr. Josep Giralt. Posteriorment van reunir-se a l’Acadèmia Mariana, on van tenir un espai per a treballar els assumptes més urgents de les dues Comissions, i van gaudir d’un dinar de germanor.

Compartir