Reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense a Barcelona

El dia 8 d’octubre a la tarda es van reunir els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense al Seminari de Barcelona, presidits per l’Arquebisbe de Tarragona. Hi van assistir tots els seus membres llevat del Cardenal arquebisbe de Barcelona.

A l’inici va entrar a saludar el bisbe auxiliar electe de Barcelona Mons. Xavier Vilanova, nomenat el passat dimarts dia 6.

Els Bisbes van tractar diversos temes com el treball realizat per la Fundació Pere Tarrés aquest estiu i els reptes de futur de l’educació en el temps lliure, amb la presència del Srs. Josep Oriol Pujol i Xavier Nus.

També van rebre informació pormenoritzada sobre el moment de l’ensenyança concertada a Catalunya per part del P. Enric Puig s.j., Director de l’Escola Cristiana de Catalunya.

Finalment escoltaren les informacions sobre l’Ateneu universitari Sant Pacià, que ha estat fent un gran esforç per l’ensenyament universitari presencial sigui realment presencial o telemàtic.

També van aprovar per unanimitat la versió catalana dels textos litúrgics de la Memòria lliure de Sta. Faustina Kowalska, que se celebrarà el 5 d’octubre.

Compartir