Professió perpètua de la Gna. Andrea de les Gtes. dels Ancians Desemparats

Amb molta alegria la Gna. Andrea Maye Flores de les RR. Germanetes dels Ancians Desemparats actualment a la Residència de St. Josep de La Seu d’Urgell va emetre la seva professió perpètua a Saragossa el dia 30 d’abril, juntament amb dues germanes més. L’endemà va celebrar-ho amb els ancians de La Seu d’Urgell i s’hi féu present Mons. Joan Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Mn. David Codina.

La cerimònia fou presidida per l’Arquebisbe de Saragossa Mons. Vicente Jiménez, i la pogueren acompanyar Mn. Ignasi Navarri, Vicari general, i Mn. Pau Bellido, del Bisbat d’Urgell amb altres preveres, així com la Superiora de La Seu, la Gna. Rosario Fernández, la M. Provincial i moltes germanes i familiars i amics.

La Germana Andrea té 26 anys, va néixer a Arequipa (Perú) i feia 6 anys que havia fet la seva professió temporal.

 
Compartir