Professió de la Gna. Gladys a les Clarisses de Balaguer

santcristbalaguer

El dia 17 de maig, va tenir lloc a l’Església del Santuari del Sant Crist de Balaguer, la professió temporal de la Germana Gladys, natural de Guatemala, com a Dama pobra de Santa Clara, al Monestir del Sant Crist i de Santa Clara de Balaguer. Li prengué la professió l’Arquebisbe d’Urgell i la Gna. Maria Massana, Abadessa de les Clarisses d’Olot, casa fundadora i de la qual depèn el Monestir de Balaguer.
Compartir