Ponència de Mn. Elvira al Consell Assessor de Catequesi de la CEE

El dia 30 d’octubre tingué lloc a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola una de les reunions periòdiques del Consejo Asesor de la Subcomissió Episcopal de Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola.

Sota la presidència de Mons. Amadeo Rodríguez Magro i la direcció del Rev. Juan Luis Martín Barrios es reuniren els diferents representants de les províncies eclesiàstiques del territori espanyol per tractar diverses temàtiques i situacions referents a la catequesi. 

Amb la finalitat de tractar un dels punts de l’ordre del dia fou convidat Mn. Antoni Elvira, delegat de catequesi d’Urgell i Vicari episcopal per tal d’exposar quins són “Els elements irrenunciables de l’acció catequètica”, entorn de la dimensió eclesial, la Paraula de Déu i la fe, que han d’estar sempre presents en qualsevol forma de catequesi.

En acabar la seva aportació s’obrí un diàleg i una reflexió a partir d’alguns punts exposats pel delegat de catequesi d’Urgell.

Compartir