Obertura de l’Any Ramon Llull a Palma de Mallorca 

El divendres 27 de novembre, festa litúrgica a Mallorca del beat Ramon  Llull, màrtir, va tenir lloc l’acte d’obertura de l’Any dedicat a commemorar el 700 aniversari de la mort de Ramon Llull (1232 – 1316). El Bisbe de Mallorca Mons. Xavier Salinas, el Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Mons. Lluís F. Ladaria s.j., l’Arquebisbe de Tarragona Jaume Pujol i el d’Urgell, Joan-Enric Vives, així com els bisbes d’Oriola-Alacant Jesús Murgui i de Girona, Francesc Pardo, així com l’Administrador diocesà de Menorca, amb el Conseller del Govern de les Illes Balears i altres Autoritats civils, acadèmiques i un nombrós grup de fidels, amb els Franciscans i altres religiosos, van celebrar una desfilada pública festiva, a manera de processó, i després una Eucaristia solemne presidida per Mons. Ladaria i el Concert amb músiques religioses cristianes, musulmanes i jueves van significar l’inici de l’Any Ramon Llull a Mallorca.

Des de la Plaça Major de Ciutat —lloc on, segons la tradició, va néixer el Doctor Il·luminat— va sortir la desfilada cap a la basílica de Sant Francesc d’Assís de Ciutat de Mallorca. Xeremiers, confrares de Palma, bisbes, sacerdots i autoritats i poble formaren part de la desfilada. Arribats a la basílica de Sant Francesc, els bisbes assistents es van dirigir al sepulcre medieval del beat Ramon Llull, i hi dipositaren flors i hi van encendre set ciris.

Després va tenir lloc l’Eucaristia presidida per l’Arquebisbe Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Mons. Lluís Francesc Ladària, natural de Manacor, especialment comissionat per la Santa Seu per a aquesta obertura i per impartir la benedicció papal al final de la celebració. L’Eucaristia va comptar amb la participació de més de 80 cantaires de Sant Francesc i desenes de sacerdots. I va ser llegit el decret de la Penitenciaria Apostòlica concedint la indulgència plenària en aquest Any jubilar, i alhora el decret del Bisbe de Mallorca Mons. Xavier Salinas que aplicava aquesta gràcia a la seva Diòcesi.

Acabada la celebració, el temple s’omplí de música medieval a càrrec de Jordi Savall, l’orquestra Hespèrion XXI i la Capella Reial de Catalunya: sirventès, planys i danses profanes de trovadors, trouvères i joglars foren l’homenatge musical de Savall a l’efemèride. Sota el títol «Temps de conquestes, deC, amb la seva emoció i bellesa, els moments més importants de la vida de Ramon Llull, els seus viatges i els fets històrics més rellevants de la seva època. Aquest concert es repetí el dissabte dia 28 de novembre al Saló del Tinell de Barcelona.

Sembla avançada la positio eclesiàstica sobre virtuts i sobre doctrina, que permetrien l’anhel tan esperat històricament de la declaració pel Papa Francesc de la santedat del beat Ramon Llull i la declaració alhora de Doctor de l’Església, Doctor Il·luminat. Seria el primer laic casat i amb fills, ermità i gran missioner, que rebria el títol de doctor de l’Església per la seva doctrina espiritual i teològica, i per la seva grandesa en tantes altres disciplines i en la formosor de la seva escriptura literària.

151127ramonllull

Compartir