Nota final de l’Assemblea Plenària de la CEE

Els Bisbes espanyols, entre ells l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, van celebrar la seva reunió del 18 a l’22 de novembre a Madrid, a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola. Era la primera vegada que participaven a l’Assemblea Plenària els Bisbes auxiliars de Bilbao, Mons. Joseba Segura, i de Cartagena, Mons. Sebastian Chico, a més de l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas. Van quedar adscrits, respectivament, a les Comissions Episcopals de Missions, Seminaris i Universitats i de la Subcomissió Episcopal d’Universitats.

 

Nou president de la Comissió Episcopal de Migracions

La Plenària va triar a Mons. Luís Quinteiro com a nou President de la Comissió Episcopal de Migracions, que ja havia assumit aquestes funcions provisionalment després de la mort de Mons. Juan Antonio Menéndez, en ser el membre més antic de la citada Comissió per ordenació episcopal.

 

Projecte de reforma de la CEE

La Santa Seu, en relació amb els estatuts aprovats per l’anterior Assemblea Plenària, va sol·licitar la incorporació a aquests estatuts de l’elenc de les comissions en què es treballarà dins de la Conferència Episcopal. En aquest sentit, l’Assemblea Plenària ha aprovat la següent distribució de comissions:

TRANSMISSIÓ DE LA FE

  1. Comissió Episcopal per a la Doctrina de la Fe
  2. Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat
  3. Comissió Episcopal per a l’Educació i Cultura
  4. Comissió Episcopal per a les Missions i Cooperació amb les Esglésies
  5. Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials

 CELEBRACIÓ DEL MISTERI CRISTIÀ

  1. Comissió Episcopal per a la Litúrgia

 SERVEI DE LA CARITAT

  1. Comissió Episcopal per a la Pastoral Social i Promoció Humana

 AGENTS PASTORALS

  1. Comissió Episcopal per al Clergat i Seminaris
  2. Comissió Episcopal per a la Vida Consagrada
  3. Comissió Episcopal per als Laics, Família i vida

 ALTRES ORGANISMES

Consell Episcopal d’Assumptes Jurídics.

Consell Episcopal d’Economia

Es culmina així un any de treball conjunt amb els directors dels secretariats de les diferents comissions episcopals. Les comissions previstes en els estatuts realitzaran ara un treball de descripció dels departaments en què s’articularan aquestes comissions. El nou organigrama és part de el procés de reforma que s’està duent a terme a la CEE des que la Plenària d’abril de 2016 va acordar revisar el seu funcionament per adequar el treball i missió de la CEE a les circumstàncies actuals. Entrarà en vigor en la propera Assemblea Plenària.

A més, s’ha iniciat el diàleg sobre les línies pastorals de la Conferència Episcopal per al quinquenni 2021-2025.

Protecció de menors i de les persones vulnerables

També s’ha portat a la Plenària l’esborrany del text sobre la protecció dels menors i de les persones vulnerables, redactat per la Comissió per a la protecció de menors i la Junta Episcopal d’Assumptes Jurídics.

La Santa Seu ha sol·licitat a la CEE la inclusió en aquest text de les aportacions que va realitzar el Vademecum elaborat per la Santa Seu i que podria fer-se públic pròximament.

 

Propostes de la Subcomissió de Família i Defensa de la Vida

Mons. Mario Iceta, President de la Subcomissió Episcopal per a la Família i Defensa de la Vida, va presentar a la Plenària dos documents. En primer lloc el titulat «Acollir, protegir i acompanyar en l’etapa final d’aquesta vida», que fou finalment aprovat.

El text reflecteix com el debat actual sobre l’eutanàsia i el suïcidi assistit no és plantejat com una qüestió mèdica sinó més aviat ideològica, des d’una determinada visió antropològica. Aquest plantejament oblida que la dignitat de la persona rau en el fet de ser humà, amb independència de qualsevol altra circumstància, inclosa la salut, l’edat o la capacitat mental o física. El document postula una ètica de la cura dels malalts i una atenció a les seves necessitats físiques, psíquiques, espirituals, familiars i socials i afirma l’esperança cristiana de la vida més enllà de la mort.

En un altre ordre de coses, també la Subcomissió Episcopal per a la Família i Defensa de la Vida ha presentat “l’Itinerari de formació per als nuvis” que es preparen per rebre el sagrament del Matrimoni.

 

Documents de Litúrgia

S’han aprovat els tres documents que ha presentat la Comissió Episcopal de Litúrgia: l’edició renovada del Ritual del Baptisme; els textos litúrgics de sant Pau VI en castellà, català, euskera i gallec, i els textos litúrgics en llengua catalana del Missal Romà en la seva 3ª Edició Esmenada.

 

Setmanes Socials i Congrés de Laics 2020

Dins el capítol dedicat a les Comissions Episcopals, el director de la Comissió Episcopal d’Apostolat Seglar, Luis Manuel Romero, s’ha centrat en els preparatius de Congrés de Laics «Poble de Déu en Sortida» que tindrà lloc a Madrid del 14 al 16 de febrer de 2020. Fins a mitjans de novembre s’han rebut les aportacions de les diòcesis i associacions i moviments laicals. Ara toca, amb totes elles, redactar l’Instrumentum Laboris que serà la base d’aquest Congrés nacional, plantejat per a 2.000 persones en representació de les diòcesis i realitats laicals. Amb tot aquest treball previ es compleix l’objectiu que aquest Congrés sigui, més que un esdeveniment, un procés de treball sinodal per impulsar una Església en sortida.

Mons. Abilio Martínez Varea, membre de la Comissió Episcopal de Pastoral Social, va intervenir per parlar del projecte de revitalització de les Setmanes Socials, una institució dedicada a la difusió de la Doctrina Social de l’Església, especialment en qüestions com l’atur o la vida cultural i política. S’ha posat en marxa un grup de treball que s’està encarregant d’organitzar una setmana social d’àmbit nacional a l’octubre de 2020, que tindrà com a tema «La regeneració de la vida pública. Una crida al bé comú i a la participació «.

Des de la mateixa Comissió van intervenir el president i la secretària de Càritas espanyola per presentar l’Informe FOESSA, instrument de gran ajuda per conèixer la realitat social de la qual l’Església participa i els desafiaments evangelitzadors i socials que aquesta situació presenta.

La resta de presidents de les Comissions Episcopals també van tenir l’oportunitat d’informar sobre les seves activitats i sobre el compliment de el Pla Pastoral, en allò que li correspon a cadascuna.

 

Associacions nacionals

Pel que fa a el tema d’associacions nacionals, es va aprovar el projecte de modificació d’estatuts de l’Associació privada de fidels «Guies i Scouts d’Europa». A més de la petició d’erecció i aprovació d’estatuts de les Fundacions Educatives «Javerianas» i «Divino mastro».

Assumptes econòmics

Com és habitual en la Plenària de novembre, es van aprovar els balanços i liquidació pressupostària de l’any 2018, els criteris de constitució i distribució del Fons Comú Interdiocesà i els pressupostos de la CEE i dels organismes que en depenen per a l’any 2020.

Compartir