Nota aclaratòria de la Conferència Episcopal Tarraconense

El dia 22 de setembre, davant l’allau de demandes dels mitjans de comunicació, el Vicesecretari ha fet pública una Nota de la Secretaria de la CET davant les eleccions del 27S, que us oferim en el seu text en català i castellà: 

NOTA DE LA SECRETARIA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 

“Davant les peticions de diversos mitjans de comunicació en relació a la posició dels Bisbes de Catalunya referent a les Eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al proper 27 de setembre recordem que: 

El passat dia 7 de setembre la Conferència Episcopal Tarraconense va fer pública una Nota dels Bisbes, aprovada per unanimitat, en la qual ja expressaven el seu criteri respecte d’aquestes Eleccions. 

Els Bisbes de Catalunya es ratifiquen que no correspon a l’Església proposar una opció concreta, però sí que defensen la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat de les persones i dels pobles, i que recerquin amb constància la pau, la solidaritat i la justícia. 

Els Bisbes diocesans tenen en les seves respectives diòcesis la responsabilitat pròpia i immediata d’acompanyar i orientar els seus fidels, i així ho estan fent els Bisbes de Catalunya també en aquesta qüestió.” 

“Ante las peticiones de diversos medios de comunicación en relación a la posición de los Obispos de Cataluña referente a las Elecciones al Parlamento de Cataluña, convocadas para el próximo 27 de septiembre recordamos que: 

El pasado día 7 de septiembre la Conferencia Episcopal Tarraconense hizo pública una Nota de los Obispos, aprobada por unanimidad, en la que ya expresaban su criterio respecto a estas Elecciones. 

Los Obispos de Cataluña se ratifican en que no corresponde a la Iglesia proponer una opción concreta, pero sí que defienden la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos, y que busquen con constancia la paz, la solidaridad y la justicia. 

Los Obispos diocesanos tienen en sus respectivas diócesis la responsabilidad propia e inmediata de acompañar y orientar a sus fieles, y así lo están haciendo los Obispos de Cataluña también en esta cuestión.” 

Mn. Norbert Miracle, vicesecretari de la Conf. Episc. Tarraconense 

Barcelona, 22 de setembre de 2015.

Compartir