Mn. Parés dicta la lliçó inaugural en l’inici de curs a les facultats de Teologia i Filosofia

Mn. Xavier Parés, Rector de Sant Ot i Degà del Capítol Catedral, impartirà el dijous 2 d’octubre la lliçó inaugural del curs 2014-2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), en un acte al Seminari Conciliar de Barcelona que començarà a les 10 del matí i serà presidit pel Cardenal Zenon Grocholewski, Prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica.

En la seva intervenció, titulada «La reforma litúrgica del Concili Vaticà II a les diòcesis catalanes«, Mn. Parés farà un ampli resum del seu llibre del mateix títol que es distribuirà a les llibreries durant el mes d’octubre. Mn. Parés és professor emèrit de la FTC.
Després de l’Eucaristia a la capella del Seminari, presidida per Mons. Grocholewski, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, obrirà l’acte acadèmic a un quart de dotze. Tot seguit el Dr. Armand Puig, Degà-president de la FTC, i el Dr. Jaume Aymar, Degà-president de la FFC, presentaran les memòries del curs passat de les dues Facultats. A continuació tindrà lloc la intervenció de Mn. Parés i, per últim, Mons. Grocholewski clourà l’acte.

img 2509

Compartir