Missa crismal, homenatge als preveres que celebren els 50 anys de ministeri i admissió al sagrament de l’orde d’un futur diaca permanent

Dilluns Sant dia 6 d’abril, com ja és una llarga tradició en la nostra Diòcesi amb motiu de la Missa Crismal en què es beneeixen el Crisma i els Sants Olis, i els preveres renoven les seves promeses d’ordenació, ha tingut lloc una intensa Jornada sacerdotal presidida pel Bisbe Joan Enric Vives.

Es va iniciar amb una Conferència del missioner català a Mumbai P. Josep M. Feliu s.j. sobre «Claus de l’espiritualitat del prevere, avui«, a la Sala d’actes del Bisbat.

Compartir