La Comissió de Seminaris de la CEE reflexiona sobre el Curs Propedèutic

El dia 28 de juny, a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola de Madrid, va celebrar-se una trobada de la Comissió episcopal de Seminaris i Universitats, amb els membres del Consell Assessor de Rectors i bastants delegats de diversos Seminaris per reflexionar sobre el Curs Propedèutic, tal com queda dissenyat al nou Pla de Formació per als Seminaris. 

Els assistents van ser 24 i va presidir la reunió Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell, i el bisbe auxiliar de Madrid Mons. Jesús Vidal, amb el Director del Secretariat Rv. Sergio Requena.

Van tenir coneixement del projecte de Pla formatiu aprovat per l’Assembla Plenària de la CEE a l’abril passat i que està a l’espera de rebre la recognitio de la Santa Seu. 

Tant Mons. Vives com el Rv. Gaspar Hernández van aportar dues intervencions específiques sobre el Curs Propedèutic o Introductori, complementades amb experiències de Seminaris on ja tenen implantat aquest curs indispensable i necessari per a l’inici de la formació sacerdotal.

Un aclaridor i enriquidor diàleg entre els assistents marcà la darrera part de la sessió matinal, i altres decisions i informacions de la Comissió.

Compartir