La celebració del Dia del Seminari es trasllada al 3 de maig

A causa de l’epidèmia del coronavirus Covid-19 que estem sofrint, la Conferència Episcopal Espanyola ha disposat, a petició de la Comissió per al Clergat i els Seminaris, que les celebracions diverses del Dia del Seminari 2020 que estaven previstes per a la solemnitat de Sant Josep o el diumenge següent, siguin traslladades al dia 3 de maig, diumenge IV de Pasqua, diumenge d’El Bon Pastor, dins el qual ja se celebra la Diada de pregària per les Vocacions i pel Clergat nadiu.

No deixem, però, de celebrar amb pregària i comunió eclesial la gran festa de Sant Josep i de pregar per les vocacions al ministeri sacerdotal i per tots els sacerdots del món.

Compartir