Jornades Nacionals de Delegats Diocesans de Missions

Del 20 al 22 de maig, van tenir lloc a Madrid les Jornades Nacionals de Delegats Diocesans de Missions i l’Assemblea Nacional de Directors Diocesans de les Obres Missionals Pontifícies (OMP), amb el tema: «Els joves i la missió».

El convidat principal de les jornades fou el responsable del Departament de Joventut de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Mons. Carlos Manuel Escribano Subías, que des de la seva experiència, va oferir «principis i pautes per atreure els joves a l’àmbit de la missió». Indicà com en l’Exhortació Postsinodal “Christus vivit”, podem trobar l’horitzó que l’Església ofereix per realitzar aquest servei pastoral, en el que els joves poden descobrir-se com a «nous missioners». A més a més de les reunions de treball dels Delegats i Directors Diocesans, hi participaren joves que donaren testimoni de les seves experiències missioneres. 

Hi participà del Bisbat d’Urgell el Delegat Diocesà de Missions i Director Diocesà d’OMP, Mn. Jaume Soy Amargant.

Compartir