Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions

El proper diumenge dia 3 de maig, IV Diumenge de Pasqua, Diumenge del Bon Pastor, l’Església celebra la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions juntament amb la Jornada de les Vocacions Natives.

La Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, i la Jornada de Vocacions Natives és convocada de forma conjunta per quatre grans institucions eclesials, que representen la diversitat i riquesa de les vocacions d’especial consagració: la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), la Conferència Espanyola d’Instituts Seculars (Cedis) i Obres Missionals Pontifícies (OMP). El lema d’enguany és «Jesús viu i et vol viu» i  ens esperona a vèncer les dificultats que ens estan posant a prova.

Donades les circumstàncies actuals ens caldrà utilitzar la imaginació i els nous mitjans tecnològics (xarxes socials, canal youtube, etc.) per seguir motivant la pregària per les vocacions. És veritat que aquesta situació que vivim ens limita, però de cap manera ens impossibilita. L’objectiu de la Jornada és visibilitzar la crida vocacional i sensibilitzar a la societat sobre la importància de col·laborar amb la pregària per totes les vocacions del món.

Com en anys anteriors, col·laborarem en la mesura del possible amb els delegats de missions i la respectiva delegació a la diòcesi, donant testimoni de comunió d’esforços per totes les vocacions, les properes, i les llunyanes, que també són responsabilitat nostra.

En aquest enllaç podeu trobar tots els materials i informació de la Jornada.

En aquests dies estem veient el gran paper que els sacerdots, religiosos i consagrats estan fent en aquesta situació extraordinària de pandèmia. La importància de la seva presència s’ha vist subratllada en tants testimonis de lliurament i acompanyament al nostre país i al món sencer. Per això, es veu la necessitat de resar perquè molts joves puguin seguir el seu exemple, i escoltar la veu de Déu.
 

Diversitat de vocacions

Tots els cristians estan cridats a seguir Crist, però hi ha persones que són cridats a seguir-lo de una forma particular, a través d’una consagració. Dins d’aquestes vocacions, hi ha una gran diversitat: sacerdots diocesans, religiosos i religioses de vida activa i contemplativa; i consagrats i consagrades d’instituts seculars. Aquest diumenge, l’Església convida a pregar per ells, i per tants joves que estan sentint la crida vocacional en qualsevol d’aquestes formes.

La jornada convida també a aixecar la vista, i pregar per tants joves que estan sent cridats per Déu a seguir-lo en els territoris de missió. Són les anomenades Vocacions Natives. Aquest diumenge, l’Església convida a pregar per ells, perquè assumeixin el relleu dels missioners, i mantinguin viva la flama de l’Evangeli en els seus països i cultures. I a més, es demana la col·laboració econòmica, perquè cap d’aquestes vocacions es perdi per falta de mitjans, i poder ajudar a un de cada tres seminaristes de el món.
 

Iniciatives previstes

Per poder celebrar aquesta Jornada, CEE, CONFER, Cedis i OMP proposen com cada any materials comuns (recollits al web de la CEE ia la de OMP). D’altra banda, han llançat diverses iniciatives conjuntes. Dimecres 29, a les 12:00, es presentarà a través de Youtube, la cançó oficial de la Jornada, «Jesús viu i em vol viu». Composta i interpretada per Chito Morales -pertanyent a el grup musical «Brots d’Olivera» -, és una invitació a seguir Crist per donar llum als altres.

A més, al canal de Youtube que s’ha obert per a aquesta Jornada ‘Jesús viu i et vol viu’, s’han publicat 9 entrevistes realitzades en aquests dies, que recullen testimonis de persones que han sentit la crida vocacional d’especial consagració, en les seves múltiples formes.

Compartir