Jornada Mundial de la Vida Consagrada

«Pare nostre. La vida consagrada presència de l’amor de Déu» és el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra el 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor al temple. 

Els bisbes espanyols recorden que «la vida consagrada és presència de l’amor de Déu. Cada consagrat, amb la seva vida i testimoni, ens anuncia que Déu Pare, és un Déu que estima amb entranyes. El seu Fill Jesús ens va ensenyar una oració, el Parenostre, que expressa la relació que Déu té amb cada un de nosaltres, els seus fills i els seus consagrats».

Més informació aquí.

Compartir