Jornada Interdiocesana de l’Apostolat Seglar de Catalunya

Més de 200 persones de totes les diòcesis amb seu a Catalunya i Mallorca van seguir la Jornada organitzada per la Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar de Catalunya (CIAS) el dissabte 20 de febrer de manera online. D’Urgell hi van participar Mn. Antoni Elvira i alguns membres de l’Apostolat que ja havien participat a Madrid, en el Congrés de Laics de febrer 2020.

Mons. Xavier Novell, bisbe delegat per a l’Apostolat Seglar a Catalunya, va saludar els assistents i emmarcà la jornada en continuïtat amb el treball realitzat darrerament, tant pel que fa al Congrés de Laics celebrat a Madrid el 2020 (Pueblo de Dios en Salida) com amb les darreres jornades d’Apostolat Seglar de Catalunya i els cursos d’acompanyament per a laics, organitzats per la CIAS.

Per aquest motiu la Jornada se centrà en «Acompanyar la llibertat en Crist. L’acompanyament comunitari«. Fou Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, qui féu la conferència inicial, explicant quines han de ser les característiques que defineixen una comunitat cristiana.

Seguidament, es dugué a terme una estona de treball en petits grups on calia respondre dues qüestions centrades bàsicament en els aspectes a ressaltar de la ponència i en allò que necessitem de la nostra comunitat cristiana per descobrir la pròpia vocació laïcal. A continuació, es posaren en comú les aportacions de cada grup i Mons. Antoni Vadell va recollir-les amb una reflexió final.

Després d’alguns avisos i de l’agraïment per la nombrosa participació Mons. Xavier Novell va cloure la Jornada Interdiocesana de l’Apostolat Seglar de Catalunya.

Compartir