Inauguració dels treballs de restauració de sis esglésies de la Vall d’Àneu

Dissabte dia 18 de juliol l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives va presidir la inauguració dels treballs de restauració duts a terme en sis esglésies de les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà) en el marc del Programa Romànic Obert, juntament amb el Vicari General del Bisbat d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri, el Rector de les Parròquies de la Vall d’Àneu, Mn. Andreu Rodríguez i la Delegada de Patrimoni del Bisbat, Sra. Clara Arbués. També hi foren presents el Director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joan Pluma i el Director de l’Àrea de Negoci de la Caixa als Pirineus Oest, Sr. Jordi Nasarre, així com els Il·lms. Srs. Alcaldes dels municipis on pertanyien les esglésies restaurades i els arquitectes, tècnics i restauradors que han fet possible tan bonica restauració.

En concret, al municipi de l’Alt Àneu, s’han restaurat l’església parroquial de Sant Pere de Sorpe, l’ermita de la Mare de Déu de les Neus d’Àrreu i l’església dels Sants Just i Pastor de Son, i, al municipi de la Guingueta d’Àneu, l’església Parroquial de Sant Bartomeu, a Dorve, el monestir de Sant Pere del Burgal, a Escaló i l’església-santuari de Santa Maria d’Àneu, a Escalarre.

L’acte d’inauguració consistí en la visita a 3 dels 6 temples restaurats. En concret es visitaren les esglésies de Sant Pere de Sorpe, dels Sants Just i Pastor de Son i l’església Santa Maria d’Àneu a Escalarre. En cadascuna de les esglésies els veïns es reuniren amb les Autoritats per poder visitar, pregar junts i contemplar les actuacions dutes a termes. A cada temple els tècnics, arquitectes i restauradors prengueren la paraula per explicar les actuacions dutes a termes i l’Arquebisbe Joan-Enric dugué a terme una benedicció subratllant en cada església un element de fe important per al Poble de Déu.

A l’església de Santa Maria d’Àneu tingueren lloc els parlaments oficials de les Autoritats que manifestaren la bona col·laboració i entesa entre totes les institucions implicades en la restauració i, agraïren especialment, en aquest sentit, la tasca realitzada pel Vicari General del Bisbat d’Urgell, Mn. Josep M. Mauri. Al seu parlament l’Arquebisbe Joan-Enric subratllà com les esglésies belles del romànic ens parlen de la necessitat de donar glòria a Déu amb la nostra vida i com els cristians han de ser presents i tinguts en compte en la societat i aportar la seva pròpia idiosincràsia i els seus valors socials i espirituals, en un clima de diàleg i col·laboració mútua entre les Institucions i els diferents actors de la societat, tal i com, aquests treballs de restauració n’han estat un exemple.

Les obres de restauració dels sis monuments han estat tutelades pel Servei de Patrimoni Arquitectònic i els Serveis Territorials de Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els treballs de conservació-restauració de béns mobles han estat tutelats pels tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Compartir