Festa de Sant Joan a la Llar de Sant Josep

L’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, va presidir la Festa litúrgica de la Solemnitat del Naixement de Sant Joan Baptista, el dia de 24 de juny, dia de la seva onomàstica, a la Capella de la Llar de Sant Josep, amb els Mossens que allí hi resideixen, Mn. Lluís Baro i Mn. Lluís Rourera, tots els avis residents i les Religioses i estava acompanyat pel Vicari General i pel Secretari del Bisbat.  

L’Arquebisbe expressà l’alegria d’aquell dia i el fet de poder-ho celebrar amb tots ells. Exhortà a viure preparant els camins del Senyor i captant l’alegria espiritual que el Precursor ja visqué des del si de la seva mare, en rebre la Visita de Maria i el seu Fill Jesús. “Joan”, significa “Déu és misericòrdia”, com el Bisbe remarcà, i això ha de tenir relleu en aquest Any Jubilar de la Misericòrdia. Tots hem de ser Heralds de la misericòrdia del Pare i portadors de reconciliació i esperança a tots els qui ens envolten. 

Compartir