Festa de la Visitació el dia 31 de maig i festa de Crist Summe i Etern Sacerdot el dia 1 de juny

L’Arquebisbe d’Urgell amb data 26 de maig ha comunicat als preveres i responsables de Comunitats religioses de la Diòcesi d’Urgell que atenent a la Carta del Prefecte de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, Emm. Sr. Cardenal Antonio Cañizares, a la nostra Diòcesi serà traslladada la festa de Jesucrist Summe i Etern Sacerdot a l’1 de juny per a aquest any.
Compartir